Retourneren

Als u om welke reden dan ook niet tevreden bent met uw bestelling,kunt u de ongewenste artikelen retourneren aan Mammoth Bikes. Wijaccepteren retourzendingen voor terugbetaling of omruiling tot dertigkalenderdagen na levering van uw aankoop. Als u eenartikel wilt retourneren vanwege een defect, schade of een anderegarantieclaim, neem dan eerst contact op met de klantenservice vanMammoet Bikes.

Retourzendingen vanuit de Europese Unie

Als uw retourzending van binnen de EU komt, bent uverantwoordelijk voor het retourneren van de ongewenste goederen aanMammoth Bikes. We raden aan om een service te gebruiken met eentrackingnummer en/of bezorgbevestiging in geval van problemen met delevering.

Retourzendingen in het VK

Vanwege douaneprocedures die van kracht zijn na de uittreding vanhet Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, moeten alle retourenvan Mammoth Bikes uit het Verenigd Koninkrijk worden afgehandeld doorGLS als de importerende vervoerder. Neem contactop met de klantenservice van Mammoth Bikes om uwretourautorisatie (RMA) te laten afgeven en het ophalen van het/deartikel(en) te regelen.

De kosten voor deze service bedragen € 7,00. Dit bedrag wordt inmindering gebracht op uw restitutie zodra deze is verwerkt. Ruilen(voor bijvoorbeeld een andere maat) is gratis. 

Ongeautoriseerde retourzendingen worden geweigerd en teruggestuurdnaar de afzender. 

Overige retourzendingen van buiten de EuropeseUnie

Voor alle andere retourzendingen van buiten de EU bent uverantwoordelijk voor de retourzending naar Mammoth Bikes, samen meteventuele invoerrechten of kosten die de Spaanse douane bij terugkeerin rekening brengt. We raden aan om de internationale postdienst tegebruiken met een trackingnummer en/of afleverbevestiging in gevalvan problemen met de bezorging en om de douanekosten en invoerrechtentot een minimum te beperken. Zodra u het trackingnummer hebt, dient uhet door te sturen naar de klantenservice van Mammoth Bikes.

Een retourzending verwerken

Alsu een product wilt retourneren voor een omruiling of terugbetaling,gaat u naar Mijn account en volgt u de stappen om deretourzending te verwerken. U kunt de retourbon afdrukken en het volledige retouradres vinden.

Geretourneerde artikelen moeten nieuw en ongebruikt zijn en metalle labels en originele verpakking inbegrepen. 

¿Ha quedado contestada tu pregunta? Gracias por tus comentarios Hubo un problema al enviar tu comentario. Por favor, inténtelo de nuevo más tarde.