Btw-teruggave voor niet-EU-ingezetenen

Bestellingen met bezorging in de Europese Unie zijn inclusief btw.Als u niet in de Europese Unie woont en btw hebt betaald over uwbestelling, komt u in aanmerking voor terugbetaling.

Als uw bestelling naar een Spaans adres isverzonden en u de EU vanuit Spanje verlaat

  1. Wanneer uw bestelling isgeplaatst, stuurt u een e-mail naar onze klantenservice met
    1. Jouw bestelnummer
    2. Een kopie van uw niet-EU-paspoort. 

Voor leveringen naar alle andere EU-landen

Om een btw-teruggave voor uw bestelling aan te vragen, moet u devolgende documenten gescand of met een kleurenfoto per e-mail naaronze Klantenservice sturen:

  1. Verkoopfactuur afgestempelddoor het uitgaande douanekantoor bij uw uitgang uit de EU. U moet deEU met de goederen verlaten binnen een maximale periode van driemaanden vanaf de datum op de factuur.
  2. Bewijs van verblijf buiten de EU(paspoort of verblijfsvergunning)

Zodra de documentatie correct is ontvangen, gaan we over tot deovereenkomstige btw-teruggave.

¿Ha quedado contestada tu pregunta? Gracias por tus comentarios Hubo un problema al enviar tu comentario. Por favor, inténtelo de nuevo más tarde.